Βαθμολογική εξέλιξη ιατρού ΕΣΥ στο ΓΝ Χαλκίδας ΑΕ – ΑΔΑ: ΨΛ9Φ46907Θ-5ΤΥ

Θέμα: Βαθμολογική εξέλιξη ιατρού ΕΣΥ στο ΓΝ Χαλκίδας ΑΕ
Ημερομηνία: 31/10/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/10/2023 10:23:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ9Φ46907Θ-5ΤΥ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου