Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 436/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΚΠΞ46907Θ-ΦΞΡ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 436/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 11/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/10/2023 14:18:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΠΞ46907Θ-ΦΞΡ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου