ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ – ΑΔΑ: ΨΚΜΚ46907Θ-ΜΔΚ

Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ
Ημερομηνία: 16/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/10/2023 08:17:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΜΚ46907Θ-ΜΔΚ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου