ΧΕ-2074 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1443/2023 – ΑΔΑ: ΨΚΙΞ46907Θ-ΤΡΟ

Θέμα: ΧΕ-2074 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1443/2023
Ημερομηνία: 06/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/12/2023 14:10:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΙΞ46907Θ-ΤΡΟ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου