Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΤΟΛΩΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΚ2Γ46907Θ-Β8Ψ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΤΟΛΩΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 26/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/10/2023 13:09:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚ2Γ46907Θ-Β8Ψ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου