Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 243/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΙΜΒ46907Θ-ΠΝΜ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 243/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 19/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/10/2023 12:33:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΜΒ46907Θ-ΠΝΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου