Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.67 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΗΧΑ46907Θ-ΕΙΤ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.67 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 10/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/10/2023 14:37:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΧΑ46907Θ-ΕΙΤ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου