ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ,ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ ΛΟΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΚΕΚΛΙΜΕΝΩΝ,ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΑΠΛΟΣ 2 ΛΙΤΡΩΝ,ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ SMALL,ΣΑΚΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 10Χ55. – ΑΔΑ: ΨΓΝ446907Θ-Μ58

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ,ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ ΛΟΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΚΕΚΛΙΜΕΝΩΝ,ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΑΠΛΟΣ 2 ΛΙΤΡΩΝ,ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ SMALL,ΣΑΚΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 10Χ55.
Ημερομηνία: 31/10/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/10/2023 14:22:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΝ446907Θ-Μ58
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου