Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2426/2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΓΔΥ46907Θ-Ω96

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2426/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 17/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/10/2023 12:15:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΔΥ46907Θ-Ω96
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου