ΧΕ-2186 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 290/2023 – ΑΔΑ: ΨΦ7Φ46907Θ-ΩΣΨ

Θέμα: ΧΕ-2186 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 290/2023
Ημερομηνία: 31/10/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/12/2023 14:16:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦ7Φ46907Θ-ΩΣΨ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου