ΧΕ-2078 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1986/2023 – ΑΔΑ: ΨΕΙ646907Θ-43Η

Θέμα: ΧΕ-2078 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1986/2023
Ημερομηνία: 06/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/12/2023 14:54:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΙ646907Θ-43Η
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου