ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΚΟΟΛΟΓΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ – ΑΔΑ: ΨΔΕ046907Θ-9ΡΑ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΚΟΟΛΟΓΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
Ημερομηνία: 25/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/10/2023 11:18:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΕ046907Θ-9ΡΑ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου