Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 362/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΧΥΙ46907Θ-ΤΚΘ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 362/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 31/10/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/10/2023 11:09:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΥΙ46907Θ-ΤΚΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου