ΧΕ-2069 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1461/2023 & ΧΕ 1449/2023 & 411/2023 & 1825/2023 & ΧΕ 630/2023 – ΑΔΑ: ΨΑΒΕ46907Θ-ΕΦΕ

Θέμα: ΧΕ-2069 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1461/2023 & ΧΕ 1449/2023 & 411/2023 & 1825/2023 & ΧΕ 630/2023
Ημερομηνία: 05/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/10/2023 09:33:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΒΕ46907Θ-ΕΦΕ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου