Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.346 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΑΘΚ46907Θ-ΗΩ5

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.346 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 12/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/10/2023 14:09:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΘΚ46907Θ-ΗΩ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου