Έγκριση σκοπιμότητας και τεχνικών προδιαγραφών, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ – ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ – ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ», – ΑΔΑ: ΨΑΥΚ46907Θ-ΜΧΔ

Θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας και τεχνικών προδιαγραφών, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ – ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ – ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ»,
Ημερομηνία: 20/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/10/2023 08:37:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΥΚ46907Θ-ΜΧΔ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου