ΧΕ-2077 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1904/2023 – ΑΔΑ: Ψ94846907Θ-4Ξ3

Θέμα: ΧΕ-2077 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1904/2023
Ημερομηνία: 06/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/11/2023 11:33:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ94846907Θ-4Ξ3
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου