Έγκριση σκοπιμότητας και τεχνικών προδιαγραφών, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ – ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ – ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ», – ΑΔΑ: Ψ92Β46907Θ-ΑΜΝ

Θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας και τεχνικών προδιαγραφών, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ – ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ – ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ»,
Ημερομηνία: 20/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/10/2023 08:48:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ92Β46907Θ-ΑΜΝ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου