Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 42/2023 πράξης. – ΑΔΑ: Ψ8ΓΝ46907Θ-5ΤΕ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 42/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 17/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/10/2023 10:37:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΓΝ46907Θ-5ΤΕ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου