ΧΕ-2097 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 637/2023 & ΧΕ 1382/2023 – ΑΔΑ: Ψ7ΟΥ46907Θ-ΓΒΦ

Θέμα: ΧΕ-2097 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 637/2023 & ΧΕ 1382/2023
Ημερομηνία: 09/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/12/2023 14:57:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΟΥ46907Θ-ΓΒΦ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου