ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Β.Π.& ΚΛΠ ΣΤΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: Ψ79746907Θ-Θ4Ξ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Β.Π.& ΚΛΠ ΣΤΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 26/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/10/2023 10:29:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ79746907Θ-Θ4Ξ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου