ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: Ψ6ΒΧ46907Θ-Φ3Υ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 17/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/10/2023 13:03:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΒΧ46907Θ-Φ3Υ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου