ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ – ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ – ΑΔΑ: Ψ6ΤΒ46907Θ-ΤΒΥ

Θέμα: ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ – ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Ημερομηνία: 17/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/10/2023 11:34:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΤΒ46907Θ-ΤΒΥ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου