ΧΕ-2092 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 418/2023 & ΧΕ 1460/2023 – ΑΔΑ: Ψ6ΩΘ46907Θ-ΙΞ2

Θέμα: ΧΕ-2092 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 418/2023 & ΧΕ 1460/2023
Ημερομηνία: 06/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/11/2023 11:34:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΩΘ46907Θ-ΙΞ2
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου