Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1856/2023 πράξης. – ΑΔΑ: Ψ5Δ746907Θ-4Γ3

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1856/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 11/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/10/2023 09:51:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5Δ746907Θ-4Γ3
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου