Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 864/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ52Λ46907Θ-ΗΦ5

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 864/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 06/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2023 12:19:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ52Λ46907Θ-ΗΦ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου