ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ (ΞΥΛΙΝΟΙ),ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 20G, ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ 6Χ8cm, ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ (ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ). – ΑΔΑ: Ψ4ΩΚ46907Θ-74Ω

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ (ΞΥΛΙΝΟΙ),ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 20G,
ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ 6Χ8cm,
ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ (ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ).
Ημερομηνία: 13/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/10/2023 13:53:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΩΚ46907Θ-74Ω
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου