Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2281/2023 πράξης. – ΑΔΑ: Ψ4ΦΕ46907Θ-Ε2Γ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2281/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 05/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/10/2023 11:45:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΦΕ46907Θ-Ε2Γ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου