Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2083/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ4ΧΧ46907Θ-1Γ5

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2083/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 16/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/10/2023 09:38:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΧΧ46907Θ-1Γ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου