ΧΕ-2040 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 325/2023 – ΑΔΑ: Ψ3ΠΚ46907Θ-ΕΗ5

Θέμα: ΧΕ-2040 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 325/2023
Ημερομηνία: 04/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/10/2023 11:01:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΠΚ46907Θ-ΕΗ5
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου