ΧΕ-2045 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1902/2023 & ΧΕ 1335/2023 – ΑΔΑ: Ψ3ΜΡ46907Θ-1ΤΥ

Θέμα: ΧΕ-2045 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1902/2023 & ΧΕ 1335/2023
Ημερομηνία: 04/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/10/2023 12:07:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΜΡ46907Θ-1ΤΥ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου