Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2447/2023 πράξης. – ΑΔΑ: Ψ3ΗΜ46907Θ-518

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2447/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 16/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/10/2023 13:52:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΗΜ46907Θ-518
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου