ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ – ΑΔΑ: Ψ30Λ46907Θ-Φ92

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Ημερομηνία: 19/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/10/2023 14:15:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ30Λ46907Θ-Φ92
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου