Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2316/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ2Σ546907Θ-ΘΘΑ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2316/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 03/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/10/2023 14:06:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2Σ546907Θ-ΘΘΑ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου