ΧΕ-2071 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1336/2023 & 1903/2023 – ΑΔΑ: Ψ2ΝΟ46907Θ-7ΛΥ

Θέμα: ΧΕ-2071 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1336/2023 & 1903/2023
Ημερομηνία: 06/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/11/2023 11:33:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΝΟ46907Θ-7ΛΥ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου