ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΥ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΕΛΑΦΡΥ 15×15 – ΑΔΑ: Ψ2Ι446907Θ-ΡΕ1

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΥ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΕΛΑΦΡΥ 15×15
Ημερομηνία: 26/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/10/2023 14:50:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2Ι446907Θ-ΡΕ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου