ΧΕ-2047 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1366/2023 – ΑΔΑ: Ψ2ΧΒ46907Θ-ΟΥΜ

Θέμα: ΧΕ-2047 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1366/2023
Ημερομηνία: 04/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/11/2023 09:12:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΧΒ46907Θ-ΟΥΜ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου