ΧΕ-2046 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 189/2023 – ΑΔΑ: Ψ1ΣΑ46907Θ-4Γ3

Θέμα: ΧΕ-2046 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 189/2023
Ημερομηνία: 04/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/12/2023 14:58:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΣΑ46907Θ-4Γ3
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου