ΧΕ-2101 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1391/2022 – ΑΔΑ: Ψ1Λ046907Θ-Β3Λ

Θέμα: ΧΕ-2101 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1391/2022
Ημερομηνία: 09/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/12/2023 08:37:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1Λ046907Θ-Β3Λ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου