Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 67/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ19Λ46907Θ-6ΗΨ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 67/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 09/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/10/2023 11:26:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ19Λ46907Θ-6ΗΨ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου