ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΝΕΟ ΧΕΠ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 Κ.Α. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: Ψ16146907Θ-Η2Ξ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΝΕΟ ΧΕΠ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 Κ.Α. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 17/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/10/2023 12:07:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ16146907Θ-Η2Ξ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου