Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2467/2023 πράξης. – ΑΔΑ: Ψ0ΥΑ46907Θ-ΗΚΥ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2467/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 17/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/10/2023 12:16:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΥΑ46907Θ-ΗΚΥ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου