ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΣ – ΑΔΑ: Ψ0Γ446907Θ-9ΜΧ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΣ
Ημερομηνία: 31/10/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/10/2023 10:43:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0Γ446907Θ-9ΜΧ
Είδος: ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

Λήψη αρχείου