ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 10/19-04-2022 Θ.20ο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ – ΑΔΑ: Ψ0Δ646907Θ-ΖΒΩ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 10/19-04-2022 Θ.20ο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία: 30/10/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/10/2023 14:49:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0Δ646907Θ-ΖΒΩ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου