ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟ ΙΑΤΡΟ – ΑΔΑ: ΩΖ0Β46907Θ-ΝΝ2

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟ ΙΑΤΡΟ
Ημερομηνία: 23/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/10/2023 12:04:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖ0Β46907Θ-ΝΝ2
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου