Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1630/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΩΝΕ846907Θ-4Μ6

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1630/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 16/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/10/2023 08:44:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΕ846907Θ-4Μ6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου