Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 796/2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΩΝΧ746907Θ-Ο6Η

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 796/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 10/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/10/2023 09:33:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΧ746907Θ-Ο6Η
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου