ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΣΑΚΟΥΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΑΔΑ: ΩΧΥΘ46907Θ-ΔΟΗ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΣΑΚΟΥΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Ημερομηνία: 03/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/10/2023 08:42:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΥΘ46907Θ-ΔΟΗ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου