ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΧΕΠ ΚΑΕ 1899-ΓΝ-ΚΥ ΚΥΜΗΣ – ΑΔΑ: ΩΧΞΗ46907Θ-5Μ4

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΧΕΠ ΚΑΕ 1899-ΓΝ-ΚΥ ΚΥΜΗΣ
Ημερομηνία: 24/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/10/2023 12:16:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΞΗ46907Θ-5Μ4
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου