Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών «Διαχείρισης Αστικών & Οργανικών Αποβλήτων», από την ανάδοχο εταιρεία «ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ Ε.Π.Ε.» – ΑΔΑ: ΩΧΡΒ46907Θ-ΠΒΣ

Θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών «Διαχείρισης Αστικών & Οργανικών Αποβλήτων», από την ανάδοχο εταιρεία «ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ Ε.Π.Ε.»
Ημερομηνία: 05/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/10/2023 11:00:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΡΒ46907Θ-ΠΒΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου